freemover

My idea with freemover and
its design is to carefully select
products and shapes I think fit
with one and other and unify a
style. I want to create quality
design and products. My view
of artefacts is that they should
last long and be meaningful in
people’s life. Also its more
environmentally friendly. I’m
inspired by classical
Scandinavian design and all
my experiences from living
abroad. I want to create
“Scandinavian spicy” design.
Explore and go beyond the
obvious “moving freely” but
yet within use and harmony.
Behind freemovers design I
have thought and I hope others
find their own.

Maria Lovisa Dahlberg-
freemover
freemover

Min idé med freemover och
dess design är att noga välja
produkter och former jag
tycker hör och enas i en stil.
Jag vill skapa kvalitet i design
och produkter. Min syn på
artefakter är att de skall hålla
länge och vara meningsfulla i
människors liv. Det är också
bättre för miljön. Jag är
inspirerad av klassisk
skandinavisk design och mina
erfarenheter från utlandet. Jag
vill skapa ”skandinaviskt
kryddigt”. Söka sig bortom det
uppenbara och ”flyta fritt”
men inom nytta och harmoni.
Bakom freemovers design har
jag alltid en tanke och jag
hoppas att andra hittar sina
egna.

Maria Lovisa Dahlberg-
freemover