Rolfstager
Rolf

Rolf was born as an appreciation
of my own 50's style wooden
candle holders. There are many
slightly different designs from
around 50-60's both painted
and in plain teak. Usually they
were sold in pairs and in the
same heights. I did my version in
three heights and many colours
as I liked how they appear in
group with different levels and
mixed colours. My own
fascination is the graphical
pattern that appears between the
"Rolfs" when they stand together.

Maria L Dahlberg, designer

Sold at Modern museum of art in
Stockholm,

Louisiana modern museum of art
Humlebaek, Denmark
Rolf

Rolf föddes som en
uppskattning av mina egna 50-
tals ljusstakar. Det finns många
snarlika former under 50-60-
talet både målade och i teak
trä. Vanligtvis såldes de i par
och i samma höjd. Jag gjorde
min version i tre höjder och
många färgställningar eftersom
jag tyckte om hur de ter sig i
grupp och i blandade färger.
Min egen fascination är det
grafiska mönster som skapas
mellan ”Rolfarna” när de står
tillsammans.

Maria L Dahlberg, formgivare

Säljs på Moderna museet i
Stockholm,

Louisiana moderna konst museet,
Humlebaek, Danmark